ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ


Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ "ΠΡΑΣΙΝΕΣ" ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑ ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Admin


Admin
Όλες οι πράσινες σχολές ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ με αναλυτική περιγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1. ΑΕΙ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (παλαιότερα ως ανεξάρτητη Δασολογική Σχολή και Τμήμα Δασολογίας), με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων του συντελεί σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.
ΣΧΟΛΗ:ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ (ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει ως αποστολή και σκοπό να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως :
α. Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικό, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδομές, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη) και
β. Πολεοδομικός προγραμματισμός και αστική ανάπτυξη: ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, αστικός σχεδιασμός, σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης, περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση του χώρου.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: -
ΤΜΗΜΑ: Φυτικής Παραγωγής (Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος)
Αποστολή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάσταση και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής.
Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχονται γνώσεις σχετικά με τη φυτοπαθολογία, την εντομολογία και ζωολογία, τη γεωργική φαρμακολογία, τη μελισσοκομία και σηροτροφία, καθώς επίσης και γνώσεις, που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του. Περιγράφονται οι ασθένειες των φυτών, τα έντομα και οι άλλοι ζωικοί εχθροί των φυτών αλλά και των αποθηκευμένων αγροτικών προϊόντων ή και των κατοικιών, τα προβλήματα που δημιουργούν και η αντιμετώπισή τους, το μέλι και το μετάξι. Μελετάται επίσης η ισόρροπη και αρμονική λειτουργία των ειδών του ζωικού και φυτικού βασιλείου στα διάφορα οικοσυστήματα.
Επιτυχής πεντάχρονη Πανεπιστημιακή φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Γεωπόνου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε:
Να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την επιστήμη του Μηχανικού, που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Να συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας.
Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη Διοίκηση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος.
Να εκπαιδεύει και επιμορφώνει στελέχη της Εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα που αναφέρονται στο χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας των πιο πάνω φορέων και οργανισμών, Να προσφέρει υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς,
ΣΧΟΛΗ: -
ΤΜΗΜΑ: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα την πόλη της Μυτιλήνης, λειτουργεί από το έτος 1984. Είναι το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που πρόσφερε ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές σπουδές και καθιέρωσε την επιστήμη του περιβαλλοντολόγου στη χώρα μας.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Το γνωστικό αντικείμενο της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό θεμάτων, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη χωρική διάσταση, καθώς αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, μικρότερες ή μεγαλύτερες: μια συνοικία, μια πόλη, μια ζώνη, μια περιφέρεια, μια χώρα ή και μια ομάδα χωρών. Στο πλαίσιο των θεμάτων αυτών αναπτύσσεται ένα ευρύ φάσμα επιμέρους αντικειμένων με κυριότερα την οργάνωση και μορφή του χώρου, τις αναπτυξιακές διαδικασίες, τα περιβαλλοντικά θέματα και τις κοινωνικές διεργασίες. Ευρύ είναι και το φάσμα των προσεγγίσεων των θεμάτων αυτών (γεωγραφία, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες περιβάλλοντος κ.ά.).
Η συνεχής όξυνση προβλημάτων όπως η άνιση ανάπτυξη, η περιβαλλοντική κρίση, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, η ανάγκη προσαρμογής στις διαρθρωτικές αλλαγές της παραγωγικής διαδικασίας, στις νέες μορφές κατανάλωσης, καθώς και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση απέναντι στα προβλήματα αυτά, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη κατάλληλα καταρτισμένων επιστημόνων για την αντιμετώπισή τους. Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ και η ανάπτυξη κοινών πολιτικών σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας έχει επίσης αυξήσει τη ζήτηση επιστημόνων ικανών να χειριστούν τα θέματα αυτά. Το γεγονός ότι υπάρχει αντιστοιχία σπουδών και πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας έχει ως συνέπεια οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων να είναι ιδιαίτερα θετικές. Επιπλέον, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης κάνουν δυνατή την ικανοποίηση πολλών και διαφορετικών ενδιαφερόντων, και προσδίδουν ευελιξία όσον αφορά τις επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων.

ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ:Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στα αντικείμενα της βελτίωσης των φυτών και της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, των σύγχρονων τεχνικών καλλιέργειας και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας με χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, της διαχείρισης των υδατικών και εδαφικών πόρων, των σύγχρονων γεωργικών κατασκευών και της εκμηχάνισης της γεωργίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ο σκοπός του νέου Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν (ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ: -
ΤΜΗΜΑ:Μηχανικών Περιβάλλοντος
Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος αποσκοπεί στη μόρφωση μηχανικών ειδικών στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ:Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Κοζάνη)
Το Tμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων δίνει έμφαση σε ενεργειακά θέματα όπως η παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, η ορθολογική χρήση της και η περιβαλλοντολογική προστασία. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά:
 στη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων),
 στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

2. ΤΕΙ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Ενεργειακής Τεχνολογίας
Η εκπαίδευση στο τμήμα της Ενεργειακής Τεχνολογίας έχει σαν σκοπό αφ ενός μεν την άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε βασικές γνωστικές περιοχές που θεωρούνται απαραίτητες όχι μόνον στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σπουδών τους σε προπτυχιακό επίπεδο αλλά και στην περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διδασκαλία σε εξειδικευμένα ενεργειακά γνωστικά αντικείμενα διευρύνει τους ορίζοντες εφαρμογών, αναπτύσσει το δημιουργικό ενδιαφέρον και προετοιμάζει τους σπουδαστές για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
Επίσης η θεαματική εξέλιξη στην Ελλάδα των τεχνολογιών που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτούν πτυχιούχους με γνώσεις σ' αυτό τον τομέα, ώστε να μπορούν όχι μόνο να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας αλλά και να συνειδητοποιήσουν μέσα από τις γνώσεις αυτές, τα οφέλη που προκύπτουν από τη λογική χρήση της τεχνολογίας για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών γενικά προβλημάτων.
Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας έχει αναλάβει υπεύθυνα την επένδυση προς τους φοιτητές με σύγχρονες γνώσεις προσαρμοσμένες στην εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας, ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι να ανταποκριθούν με συνέπεια στις παραπάνω αναφερόμενες εξελίξεις.
Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι ένα βασικό κομμάτι της αποστολής του Τμήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές περιβαλλοντική και ενεργειακή συνείδηση.
Η τυπική φοίτηση διαρκεί επτά (7) εξάμηνα για την παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία.ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Κοζάνη)
ΤΜΗΜΑ: Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος συντίθεται από τις γνωστικές περιοχές των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών (γεωλογίας, κοιτασματολογίας, γεωφυσικής, κλπ), εκμετάλλευσης ορυχείων - λατομείων, εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, γεωτεχνικής μηχανικής (εδαφομηχανική - βραχομηχανική, γεωτεχνικά έργα με έμφαση στην κατασκευή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ), διαχείρισης περιβάλλοντος (αποκατάσταση, διαχείριση αποβλήτων), βιομηχανικού μάνατζμεντ (επιχειρησιακή έρευνα, συστήματα ελέγχου ολικής ποιότητας, διοίκηση έργων κλπ).
Η συνολική διάρκεια σπουδών του Τμήματος είναι οκτώ (Cool εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα, ασκήσεις, εργαστηριακά μαθήματα, σεμινάρια, εισηγήσεις επισκεπτών καθηγητών, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση, καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Κοζάνη)
ΤΜΗΜΑ: Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, ανάπτυξης, εφαρμογής και εξέλιξης μεθοδολογιών, μηχανισμών, συστημάτων και εγκαταστάσεων εκτίμησης, αντιμετώπισης και διαχείρισης ρύπων κάθε μορφής, που παράγονται από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις τεχνολογίες αντιρρύπανσης με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Η συνολική διάρκεια σπουδών του Τμήματος είναι οκτώ (Cool εξάμηνα. Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση, καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων
Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές του βασικές γνώσεις Γεωπονίας, Αγροτικής Οικονομίας, Παραγωγής, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων.
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΧΟΛΗ:-
ΤΜΗΜΑ: Βιολογικής Γεωργίας (Αργοστόλι)
Σκοπός του τμήματος είναι η κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου των γεωπονικών και βιολογικών επιστημών στον ειδικό τομέα της εφαρμογής τους στην παραγωγή φυτικών και ζωικών αγροτικών προϊόντων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή.
Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε υποχρεωτικής επιλογής. Κάθε έτος διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.

ΣΧΟΛΗ:-
ΤΜΗΜΑ: Οικολογίας & Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό πεδίο αιχμής που αφορά στις σχέσεις, στις αλληλεπιδράσεις και στις ισορροπίες ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον. Ανήκει στις καινοτόμες επιστήμες ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και συγχρόνως απαντούν την καίρια ανάγκη της ορθής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Το περιεχόμενο σπουδών αφορά στην εφαρμογή και στην εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία:
 Της Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος δηλαδή των επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών προσδιορισμού, μέτρησης, παρακολούθησης και αντιμετώπισης της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και της εφαρμοσμένης έρευνας του πεδίου αυτού (μετρήσεις ρύπων, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση φυσικών πόρων).
 Της Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, δηλαδή της εφαρμογή των επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών πρόληψης, προστασίας και ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αειφορία στην διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων (Standards ποιότητας και ελέγχου, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντική πολιτική και επικοινωνία, αντίστοιχα συστήματα λογισμικού, σύνταξη μελετών).

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Δράμα)
ΤΜΗΜΑ: Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος


ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Ηράκλειο)
ΤΜΗΜΑ: Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης έχει ως βασικούς στόχους τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ορθολογιστική διαχείριση των Φυσικών Πόρων. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν να επιδείξουν ολοκληρωμένη κατάρτιση στις τεχνολογίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων, των Υδατικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.
Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι οργανωμένο στους παρακάτω τρεις τομείς:
 Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων
 Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
 Τομέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος
Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, είναι συνολικά οκτώ (Cool εξάμηνα. Σε όλα τα εξάμηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, σεμινάρια εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που άπτονται των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
Στο 8ο εξάμηνο σπουδών ανατίθεται στους σπουδαστές η πτυχιακή εργασία που είναι συνθετική εργασία σε θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή εφαρμογής σε αντικείμενο που έχει σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του Τμήματος. Στο 8ο εξάμηνο επίσης πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε χώρους εφαρμογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη τεχνολόγων ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές προστασίας ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου.
Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιοοικολογικών, φυσικών τεχνικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (Cool εξάμηνα,. Σε όλα τα εξάμηνα, πλην του τελευταίου, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που αφορούν τις δραστηριότητες του αντικειμένου σπουδών και εκπόνηση μελετών και εργασιών. Έμφαση δίνεται στη μελέτη περιπτώσεων και στη συμμετοχική εργασία. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και βιολογικών επιστημών όπως , Χημεία , Φυσική, Μαθηματικά, Πληροφορική, Βιοστατιστική, Βοτανική, Γεωλογία, Τοπογραφία, Μηχανική κλπ. Ακολουθούν αντικείμενα ειδικής υποδομής όπως, Δασική Οικολογία, Δασοπροστασία, Δασική Βιομετρία, Υλοχρηστική, Δασικές Μετρήσεις, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Φυτώρια, Αναδασώσεις, Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Μεταβλητών και Επιπτώσεων, κλπ. Στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται αντικείμενα ειδικότητας όπως, Διάνοιξη Δασοδρόμων, Δασική Διαχειριστική, Δασική Τεχνολογία, Αισθητική και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αστικό Πράσινο, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών κλπ.

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
Σκοπός του τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να καλύπτουν τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα την ενημέρωση και την δημιουργία κατάλληλου υποβάθρου, με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.
Η διάρκεια σπουδών είναι 8εξάμηνα (περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Αντικείμενο του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" είναι η προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή και παροχή νέας διεπιστημονικής γνώσης στα πεδία του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης (αλλά και των πολυδιάστατων διαλεκτικών τους σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων), με την αξιοποίηση μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών διεπιστημονικής έρευνας και τεχνολογιών αιχμής, αλλά και της αυτόχθονης ανθρώπινης σοφίας, στις διαδικασίες θεώρησης, προσέγγισης, ανάλυσης, σχεδιασμού και παρακολούθησης της ολοκληρωμένης ανάπτυξης.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας, αλλά και μεθόδων και πρακτικών συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης και διεπιστημονικής προσέγγισης, ανάλυσης, έρευνας, μελέτης και αντιμετώπισης των πολυδιάστατων και εξαιρετικά πολύπλοκων σήμερα θεμάτων και προβλημάτων του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης.
Η κανονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΜΔΕ υποδιαιρείται κατ΄ ελάχιστον σε τρία ακαδημαϊκά τετράμηνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε δύο χρόνια από την έναρξη παρακολούθησης των μεταπτυχιακών μαθημάτων.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Φυσικής
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Φυσική Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Χημείας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωλογίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Γεωγραφία και Περιβάλλον • Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Η περιβαλλοντική Γεωλογία έχει ως αντικείμενο την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση εδάφους, νερού και ατμόσφαιρας) που συνδέονται αφ΄ ενός με τις γεωλογικές διαδικασίες στο εσωτερικό και την επιφάνεια της Γης, όπως είναι οι σεισμοί, η παρουσία και εκμετάλλευση διαφόρων τύπων κοιτασμάτων, οι μετακινήσεις εδαφικών μαζών, μεταβολές ανάγλυφου και αφ΄ ετέρου τις επιπτώσεις που συνδέονται με έργα και δραστηριότητες (απορρίμματα, λύματα, απόβλητα, τοξικές ουσίες, στείρα μεταλλείων και λατομείων, υπερεκμετάλλευση φυσικών και ορυκτών πόρων κλπ.).
Στόχος του ΠΜΣ είναι η αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών - αναπτυξιακών προβλημάτων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Φυσικές Επιστήμες Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση με εξειδικευμένα γνωστικά πεδία και στην έρευνα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα και για το Διδακτορικό δίπλωμα επιπλέον σε τέσσερα (4) εξάμηνα τουλάχιστον από τη λήξη του Μ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση
Αντικείμενο: Οι σπουδές στο Πρόγραμμα αυτό εντάσσονται στο πεδίο του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης πολιτικών που αφορούν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην οικολογία και στην διαχείριση οικοσυστημάτων.
Διάρκεια: Το Πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα Μ.Δ.Ε. μετά από: μονοετή φοίτηση (παρακολούθηση μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας), διετή φοίτηση με έρευνα (σύνταξη εργασιών και εκπόνηση διατριβής) και Διδακτορικού Διπλώματος μετά από τριετή τουλάχιστον έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Στόχος του Προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνώσεων που αποκτούνται στα πεδία των περιβαλλοντικών επιστημών, της διαχείρισης οικοσυστημάτων και βιολογικής ποικιλότητας, της πολιτικής επιστήμης, της οικονομικής, των επιστημών διοικήσεως (management and public administration), και του χωρικού σχεδιασμού, σε ένα συνεργικό σύνολο επαγγελματικών εφοδίων. Τα εφόδια αυτά θα επιτρέπουν στον πτυχιούχο να αντιμετωπίζει με συστημική αντίληψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διδασκαλία, άσκηση πεδίου, σεμινάρια, μεταπτυχιακή έρευνα και συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής.
Δεκτοί στο μεταπτυχιακό γίνονται πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, με άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

• Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική
Το Θεοφράστειο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. μετά από μονοετή φοίτηση (παρακολούθηση μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας), και Διδακτορικού Διπλώματος μετά από τριετή τουλάχιστον έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στην Οικολογία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων, καθώς και στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, με έμφαση στο σχεδιασμό διαχειριστικών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διδασκαλία, άσκηση πεδίου, σεμινάρια, μεταπτυχιακή έρευνα και συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής ενώ η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. αναλογεί σε 12 μήνες πλήρους φοίτησης.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών, με άριστη γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).

• Γεωργία και Περιβάλλον
Το Π.Μ.Σ. «Γεωργία και Περιβάλλον» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. μετά από μονοετή φοίτηση (παρακολούθηση μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας).
Στόχος του Προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στην διαχείριση των γεωργικών συστημάτων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, με έμφαση στην:
 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γεωργικών Οικοσυστημάτων
 Διατήρηση Βιοποικιλότητας - Βιολογική Γεωργία
 Προϊόντα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλον
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα τα οποία αναλογούν σε 12 μήνες πλήρους φοίτησης. Το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 13 πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες. Από τα τρία (3) εξάμηνα τα δύο (2) συνιστούν άμεση (υποχρεωτική) παρακολούθηση (Τμήμα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη) και το τρίτο περιλαμβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή εξάσκηση (Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα). Επίσης στο τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνεται και η συγγραφή της Διπλωματικής Διατριβής.
Στο Π.Μ.Σ. «Γεωργία και Περιβάλλον», μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστοι γνώστες της Αγγλικής. Δίδεται προτεραιότητα σε πτυχιούχους Τμημάτων Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών, και Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος
• Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών με κατεύθυνση την Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Κατευθύνσεις:
 Βελτίωση φυτών και σύγχρονες καλλιέργειες
Έχει ως σκοπό την προσφορά προχωρημένης επιστημονικής γνώσης στα θέματα της γενετικής βελτίωσης και της αγρονομικής πρακτικής φυτών με ιδιαίτερη οικονομική σημασία καθώς και στις σύγχρονες καλλιέργειες του μεσογειακού χώρου. Ειδικότερα, προσφέρεται η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στον τομέα της γενετικής βελτίωσης φυτών που αποβλέπει στη δημιουργία ποικιλιών με συμβατική και μοριακή μεθοδολογία και η αντίστοιχη που αναφέρεται στη φυσιολογία και την οικολογία των καλλιεργούμενων φυτών.
Τελικά, αποβλέπει στο να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους να χειρίζονται με αποτελεσματικότητα και επιτυχία το γενετικό υλικό και το γεωργικό περιβάλλον ούτως ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι υγιεινά και να έχουν παραχθεί με διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον.
 Σύγχρονη Φυτοπροστασία
Αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων πάνω στα σύγχρονα συστήματα στον τομέα της φυτοπροστασίας. Αναλύεται η θεωρία και πράξη της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών της φυτικής παραγωγής, αναπτύσσεται η οικολογική και οικονομική διάσταση της φυτοπροστασίας καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισης, (βιολογική, χημική, βιοτεχνολογική, καλλιεργητικές, μηχανικές μέθοδοι) ενώ η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εξετάζεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παραγωγής.
 Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος – Γεωργικής Μηχανολογίας – Γεωργικής Υδραυλικής – Εδαφολογίας – Αγρομετεωρολογίας στα πλαίσια των σύγχρονων τάσεων της γεωργίας με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη
 Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή
Με δεδομένο το αναπτυξιακό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για τη χώρα μας τα αντικείμενα τις αλιευτικής παραγωγής (υδατοκαλλιέργειες και αλιεία), η κατεύθυνση της Αλιευτικής και Υδρόβιας Ζωικής Παραγωγής αποβλέπει στην αρτιότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση επιστημόνων με εξειδικευμένες βιολογικές, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και των υδατοκαλλιεργειών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Βιολογίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Περιβαλλοντική Βιολογία
Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 6,5 και άνω (ισχύει για όλες τις περιπτώσεις πτυχίων). Αν οι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή δεν έχουν διδαχτεί κάποια μαθήματα ειδίκευσης, είναι υπόχρεοι εξέτασης. Τα μαθήματα τα οποία πρέπει να έχουν διδαχτεί ή να εξεταστούν επιτυχώς είναι τρία από τα παρακάτω:
 Οικολογία
 Διαχείριση και Προστασία Οικοσυστημάτων
 Φυτογεωγραφία
 Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας
 Ηθολογία ζώων

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Φυσικής
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Φυσικής Περιβάλλοντος
Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Περιβάλλοντος εκπαιδεύει πτυχιούχους Φυσικούς (αλλά και άλλων συναφών τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνείων) σε προχωρημένα θέματα περιβαλλοντολογίας.
Οι σπουδές είναι δύο επιπέδων, χρονικής διάρκειας 2 και 5 ετών (κατ’ ελάχιστο) και οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και σε Διδακτορικό Δίπλωμα αντίστοιχα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων στοχεύει μεν στην εξειδίκευση των αποφοίτων του, αλλά σε μεγάλες θεματικές περιοχές, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα ισόρροπης εκπαίδευσης επιστημόνων που μπορούν να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν δυναμικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σε θέματα περιβάλλοντος. Τα στοιχεία απασχόλησης των αποφοίτων δείχνουν ότι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ Περιβάλλοντος απορροφώνται από την αγορά εργασίας με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
Απασχόληση Αποφοίτων: οι απόφοιτοι του ΠΜΣ Περιβάλλοντος έχουν σημαντική ζήτηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα, υπάρχει ζήτηση επιστημόνων Περιβαλλοντολόγων από τους εξής φορείς: Υπουργεία, ΟΤΑ, δημόσιοι φορείς, ΝΠΔΔ, βιομηχανίες, Οργανισμοί του δημοσίου, ΜΜΕ και βεβαίως στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ήδη απορροφάται σημαντικός αριθμός πτυχιούχων σε θέσεις που έχουν σχέση με θέματα περιβάλλοντος. Στον Ιδιωτικό Τομέα, όχι μόνο οι βιομηχανίες και ορισμένες μεγάλες βιοτεχνικές μονάδες, αλλά και τα ιδιωτικά γραφεία απορροφούν περιβαλλοντολόγους, διότι τους υποχρεώνουν οι υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις. Επίσης σύμφωνα με το Π.Δ. 256/1998-ΦΕΚ 190/Α/1998 και οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τα απαιτούμενα προσόντα εγγραφής στο μητρώο μελετητών και συγκεκριμένα στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικών Μελετών).


ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Χημείας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Χημεία Περιβάλλοντος
Διάρκεια: 4 εξάμηνα
Περιλαμβάνει μαθήματα όπως:
 Προχωρημένη Περιβαλλοντική Χημεία
 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας
 Σύγχρονες Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης
 Προχωρημένη Χημική Τεχνολογία
 Προχωρημένος Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
 Τεχνολογία Περιβάλλοντος
 Διπλωματική Εργασία

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωλογίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία • Ορυκτοί πόροι - Περιβάλλον

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωπονίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
11 ειΙδικεύσεις:
 Αγροτικής Οικονομίας,
 Γενετικής Βελτίωσης & Φυσιολογίας Φυτών,
 Γενετικής Βελτίωσης, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας,
 Επιστήμης Οπωροκηπευτικών,
 Εγγείων Βελτιώσεων,
 Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων,
 Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων,
 Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής,
 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
 Επιστημών Φυτοπροστασίας,
 Οικολογίας
Διαχείρισης Αγροσυστημάτων.

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στον κλάδο της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το Π.Μ.Σ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος παρέχει στους φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας γνώσης με άμεσες δυνατότητες εφαρμογής στην πράξη και στη μετάδοση των γνώσεων αυτών στις επερχόμενες γενεές.
Ειδικότητες :
 Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος (ΔΠΠΦ).
 Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων (ΛΑΙ).
 Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων (ΣΑΦΠ).
 Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων (ΔΥΕ).
 Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΣΤΔΠ).

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Πολιτικών Μηχανικών
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: • Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Σκοπός και στόχοι:
Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού κατά τις τελευταίες δεκαετίες και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω ανάπτυξής της στο άμεσο μέλλον, δημιουργούν την ανάγκη μιας δυναμικής παρέμβασης από μέρους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΜΠ) στη διαδικασία παραγωγής νέων γνώσεων και τεχνολογιών.
Ενεργώντας προς την κατεύθυνση αυτή το ΤΠΜ λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με γνωστικό αντικείμενο και τίτλο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη", Το πρόγραμμα αυτό έχει σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ταχεία εξειδίκευση του πολιτικού μηχανικού, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικο-οικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η σκοπιμότητα και οι στόχοι του ΠΜΣ προκύπτουν από τα ακόλουθα:
α) Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική και σε βάθος εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα επιστημονικής-επαγγελματικής δραστηριότητας.
β) Η πραγματοποιούμενη εξειδίκευση στο εν λόγω ζωτικό αντικείμενο προσδιορίζεται ιδιαίτερα αλλά και θετικά από το σύντομο χρονικό διάστημα (1 έτος), που απαιτείται για την απόκτησή της και από τον πρακτικό της χαρακτήρα.
γ) Η απόκτηση της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής ειδίκευσης αποτελεί ουσιαστικό προσόν για τον κάτοχό της, καθώς αυτός θα μπορεί να εργασθεί με επιτυχία τόσο σε επιχείρηση που θα δημιουργήσει ο ίδιος, όσο και σε επιχειρήσεις και άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού τους.
δ) ΄Οσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ), που θα έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία αυτόν τον πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από το ΤΠΜ, θα έχουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Διάρκεια του προγράμματος:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ του ΠΜΣ στην Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι δώδεκα μήνες και περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα (από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο). Κατά τη διάρκεια του θερινού τριμήνου (Ιούνιος - Αύγου

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://apantelakis.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης